HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trần Phong, EVAPA/G, UV BCH - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Hồ Sỹ Minh, EVAPA/G, Phó TBTTC Nhiếp ảnh & Đời sống  - Thành viên

3. NSNA Bảo Hưng, EVAPA/G  - Thành viên

4. NSNA Võ Đông Bảy, AVAPA - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Quang Tuấn - AVAPA   

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 319 tác giả, 9 tỉnh/thành và 2043 tác phẩm