KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM 2019

THỂ LỆ 2019

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trần Phong, EVAPA/G, UV BCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Hồ Sỹ Minh, EVAPA/G, Phó TBTTC Nhiếp ảnh & Đời sống - Thành viên
3. NSNA Bảo Hưng, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Võ Đông Bảy, AVAPA - Thành viên
5. NSNA Nguyễn Quang Tuấn - AVAPA

GIẢI THƯỞNG 2018

TRIỂN LÃM 2018

danh sách tác phẩm chọn triển lãm

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 319 tác giả, 9 tỉnh/thành và 2043 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trần Phong, EVAPA/G, UV BCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Hồ Sỹ Minh, EVAPA/G, Phó TBTTC Nhiếp ảnh & Đời sống - Thành viên
3. NSNA Bảo Hưng, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Võ Đông Bảy, AVAPA - Thành viên
5. NSNA Nguyễn Quang Tuấn - AVAPA

TRIỂN LÃM 2018

danh sách tác phẩm chọn triển lãm