DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

8

2

Vũ Văn Long

Bắc Ninh

8

3

Phạm Vũ

Hải Phòng

0

4

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

8

5

Đinh Như Thái

Quảng Ninh

8

6

Lê Quang Viện

Thái Bình

8

7

Nguyễn Hoàng Dương

Hải Phòng

7

8

Đỗ Bá Hưng

Hải Phòng

8

9

Vũ Ngọc Thiện

Thái Bình

0

10

Nguyễn Duy Long

Thái Bình

2

11

Lê Duy Khải

Thái Bình

0

12

Nguyễn Đoàn Khanh

Hải Dương

3

13

Lại Bích Liên

Thái Bình

0

14

Nguyễn Việt Dũng

Thái Bình

8

15

Nguyễn Việt Hồng

Nam Định

8

16

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

8

17

Nguyễn Xuân Trường

Ninh Bình

7

18

Vũ Thanh Nam

Nam Định

8

19

Mai Đức Quỳnh

Nam Định

0

20

Kiều Đức Chung

Nam Định

8

21

Kiều Thương Huyền

Nam Định

8

22

Dương Tiến Quyết

Thái Bình

3

23

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

8

24

Lê Quang Long

Bắc Ninh

3

25

Hoàng Quyết Thắng

Hải Dương

8

26

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

8

27

Doan Ngoc Anh

Thái Bình

8

28

Phoantap@gmail.com

Thái Bình

0

29

Nguyễn Hoài Sơn

Hải Phòng

8

30

Nguyễn Phục Anh

Thái Bình

8

31

Bùi Hoàng Linh

Thái Bình

1

32

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

8

33

Đào Công Quỳnh

Quảng Ninh

7

34

Nịnh Thị Phương

Quảng Ninh

0

35

Đào Anh Tuấn

Thái Bình

8

36

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

8

37

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

8

38

Đào Ngọc Cảnh

Thái Bình

8

39

Phạm Ninh Hải

Hải Dương

7

40

Nguyễn Khắc Thành

Hải Dương

8

41

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

8

42

Nguyễn Đức Viên

Thái Bình

8

43

Nịnh Thị Nga

Quảng Ninh

1

44

Đặng Văn Đương

Nam Định

4

45

Hnnghia279@gmail.com

Quảng Ninh

8

46

Quang Vũ

Thái Bình

0

47

Nguyễn Tâm

Quảng Ninh

4

48

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

0

49

Trần Đạt ( Trần Khắc Đạt )

Hải Phòng

8

50

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

8