DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

ẢNH

1

Hốt Xuân Dũng

Quảng Ninh

0

2

Mai Vinh

Bắc Ninh

1

3

Bùi Tiến Thành

Hải Dương

8

4

Hoàng Ngọc Nghĩa

Quảng Ninh

8

5

Bùi Trung Kiên

Quảng Ninh

8

6

Nguyễn Xuân Trường

Ninh Bình

8

7

Trương Công Hiệp

Nam Định

7

8

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

8

9

Nguyễn Đức Nguyên

Ninh Bình

8

10

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

8

11

Sơn Đỗ Quyên

Ninh Bình

0

12

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

8

13

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

8

14

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

8

15

Vũ Văn Phú

Quảng Ninh

8

16

Chu Thế Vĩnh

Nam Định

8

17

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

8

18

Nguyễn Gia Bảo

Hà Nam

2

19

Nguyễn Quang Huy

Ninh Bình

8

20

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

8

21

Nguyễn Cao Sơn

Ninh Bình

0

22

Trần Anh Tuấn

Quảng Ninh

5

23

Nguyễn Cao Sơn

Ninh Bình

8

24

Vũ Vĩnh Thụy

Ninh Bình

0

25

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

8

26

Bùi Chí Hiếu

Quảng Ninh

2

27

Trần Ngọc Minh

Ninh Bình

8

28

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

8

29

Trương Mạnh Hùng

Quảng Ninh

8

30

Kiều Đức Chung

Nam Định

8

31

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

7

32

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

8

33

Nguyễn Việt Quỳnh

Hải Dương

1

34

Vien Nguyen Duc

Thái Bình

8

35

Lê Hồng Minh

Quảng Ninh

3

36

Hoàng Bắc Dũng

Quảng Ninh

5

37

Bùi Hương Giang

Ninh Bình

5

38

Trần Tâm ( Trần Văn Tâm )

Quảng Ninh

7

39

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

8

40

Do Ba Hung

Hải Phòng

8

41

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

8

42

Lương Văn Lâm

Ninh Bình

8

43

Vũ Thị Minh Châu

Nam Định

7

44

Phạm Thanh Bình

Nam Định

4

45

Nguyễn Thiện Tín

Hải Dương

0

46

Nguyễn Đức Anh

Bắc Ninh

7

47

Kiều Thương Huyền

Nam Định

8

48

Hoàng Quốc Khương

Quảng Ninh

4

49

Hà Xuân Trường

Quảng Ninh

8

50

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

8