DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

0

2

Vũ Văn Long

Bắc Ninh

0

3

Phạm Vũ

Hải Phòng

0

4

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

0

5

Đinh Như Thái

Quảng Ninh

0

6

Lê Quang Viện

Thái Bình

0

7

Nguyễn Hoàng Dương

Hải Phòng

0

8

Đỗ Bá Hưng

Hải Phòng

0

9

Vũ Ngọc Thiện

Thái Bình

0

10

Nguyễn Duy Long

Thái Bình

0

11

Lê Duy Khải

Thái Bình

0

12

Nguyễn Đoàn Khanh

Hải Dương

0

13

Lại Bích Liên

Thái Bình

0

14

Nguyễn Việt Dũng

Thái Bình

0

15

Nguyễn Việt Hồng

Nam Định

0

16

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

0

17

Nguyễn Xuân Trường

Ninh Bình

0

18

Vũ Thanh Nam

Nam Định

0

19

Mai Đức Quỳnh

Nam Định

0

20

Kiều Đức Chung

Nam Định

0

21

Kiều Thương Huyền

Nam Định

0

22

Dương Tiến Quyết

Thái Bình

0

23

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

0

24

Lê Quang Long

Bắc Ninh

0

25

Hoàng Quyết Thắng

Hải Dương

0

26

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

0

27

Doan Ngoc Anh

Thái Bình

0

28

Phoantap@gmail.com

Thái Bình

0

29

Nguyễn Hoài Sơn

Hải Phòng

0

30

Nguyễn Phục Anh

Thái Bình

0

31

Bùi Hoàng Linh

Thái Bình

0

32

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

0

33

Đào Công Quỳnh

Quảng Ninh

0

34

Nịnh Thị Phương

Quảng Ninh

0

35

Đào Anh Tuấn

Thái Bình

0

36

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

0

37

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

0

38

Đào Ngọc Cảnh

Thái Bình

0

39

Phạm Ninh Hải

Hải Dương

0

40

Nguyễn Khắc Thành

Hải Dương

0

41

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

0

42

Nguyễn Đức Viên

Thái Bình

0

43

Nịnh Thị Nga

Quảng Ninh

0

44

Đặng Văn Đương

Nam Định

0

45

Hnnghia279@gmail.com

Quảng Ninh

0

46

Quang Vũ

Thái Bình

0

47

Nguyễn Tâm

Quảng Ninh

0

48

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

0

49

Trần Đạt ( Trần Khắc Đạt )

Hải Phòng

0

50

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

0

12