THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

21/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2106 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 312 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Hưng

Nam Định

8

2

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

8

3

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

8

4

Lương Cao Dũng

Hải Phòng

8

5

Lê Quang Dần

Hải Phòng

0

6

Lưu Lan Phương

Bắc Ninh

2

7

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

8

8

Vũ Thành Chung

Hải Phòng

8

9

Trần Ngọc Minh

Ninh Bình

8

10

Vũ Văn Lâm

Hải Phòng

8

11

Hoàng Ngọc Nghĩa

Quảng Ninh

0

12

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

8

13

Lê Quang Dần

Hải Phòng

6

14

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

8

15

Nguyễn Văn Điệp

Bắc Ninh

8

16

Nguyễn Văn Thức

Thái Bình

8

17

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

8

18

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

8

19

Nguyễn Đức Viên

Thái Bình

8

20

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

8

21

Hoàng Xuân Hữu

Ninh Bình

8

22

Nguyễn Duy Thoan

Thái Bình

8

23

Trần Khắc Đạt

Hải Phòng

8

24

Nguyễn Mạnh Linh

Ninh Bình

8

25

Nguyễn Đức Nguyên

Ninh Bình

8

26

Đỗ Trọng Luân

Hải Phòng

8

27

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

0

28

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

8

29

Dương Tiến Quyết

Thái Bình

2

30

Đào Anh Tuấn

Thái Bình

8

31

Nguyễn Phục Anh

Thái Bình

0

32

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

8

33

Nguyễn Quang Huy

Nam Định

1

34

Nguyễn Hồng Phong

Hải Phòng

8

35

Trần Viết Tú

Nam Định

8

36

Nguyễn Kim Đài

Bắc Ninh

8

37

Nguyễn Thị Hảo

Bắc Ninh

8

38

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

8

39

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

8

40

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

8

41

Việt Linh

Hải Phòng

0

42

Lý Việt Dũng

Bắc Ninh

8

43

Hoàng Thừa

Quảng Ninh

8

44

Nguyễn Hải Huy

Quảng Ninh

8

45

Kiều Đức Chung

Nam Định

8

46

Kiều Thương Huyền

Nam Định

5

47

Kiều Thương Huyên

Nam Định

8

48

Lê Anh Đức

Bắc Ninh

0

49

Đào Ngọc Hiền

Hưng Yên

8

50

Dongtiepkhactdnb@gmail.com

Ninh Bình

8