KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

15/07/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 2010

Tác giả: 296 - Tỉnh/thành: 9

» LỊCH BIỂU

1. Nhận ảnh: Gửi trực tiếp tại website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2021.

* Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự liên hoan của các tác giả, Ban Tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của liên hoan.

2. Chọn ảnh triển lãm và chấm giải: Từ ngày 16 đến ngày 25/7/2021.

3. Công bố ảnh được triển lãm: Ngày 30/7/2021 Ban Tổ chức sẽ công bố trên website của Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội (Liên hiệp Hội) VHNT các tỉnh, thành phố trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm. Ban Tổ chức có trách nhiệm in phóng phục vụ cho công tác triển lãm. (cỡ 50x75 cm, ảnh vuông cỡ 60x60 cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 75 cm).

- Liên hệ: Đồng chí Phạm Quang Khải - Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 0983.625.268

4. Khai mạc triển lãm: Ngày 01/9/2021 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.