DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Dương Văn Toàn

QUẢNG NINH

8

2

Nguyễn Thế Ngọc Minh

BẮC NINH

0

3

Dương Phượng Đại

QUẢNG NINH

0

4

Lý Việt Dũng

BẮC NINH

0

5

Bạch Ngọc Tư

QUẢNG NINH

0

6

Nguyễn Tuấn Anh

HẢI PHÒNG

3

7

Lê Quang Dần

HẢI PHÒNG

0

8

Phạm Vũ Dũng

HẢI PHÒNG

8

9

Nguyen Quy

NINH BÌNH

8

10

Nguyễn Thành Chung

QUẢNG NINH

8

11

Hoàng Minh Hiếu

QUẢNG NINH

2

12

Nguyễn Khắc Đạm

QUẢNG NINH

0

13

Phùng Trọng Tuệ

HẢI DƯƠNG

0

14

Trần Công Minh

NAM ĐỊNH

0

15

Hoàng Thừa

QUẢNG NINH

0

16

Nguyễn Văn Cường

QUẢNG NINH

8

17

Trần Hưng

NAM ĐỊNH

0

18

Nguyễn Long Giang

QUẢNG NINH

0

19

Nguyễn Danh Đức

NAM ĐỊNH

5

20

Bùi Duẫn

QUẢNG NINH

0

21

Nguyễn Đức Thành

QUẢNG NINH

3

22

Nguyễn Phục Anh

THÁI BÌNH

7

23

Nguyen Van Tinh

NAM ĐỊNH

8

24

Nguyễn Huy Kiên

HẢI PHÒNG

0

25

Phạm Văn Tùng ( Thanh Tùng)

HẢI PHÒNG

0

26

Sằm Văn Long

BẮC NINH

0