DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Dương Văn Toàn

QUẢNG NINH

1

2

Nguyễn Thế Ngọc Minh

BẮC NINH

0

3

Dương Phượng Đại

QUẢNG NINH

8

4

Lý Việt Dũng

BẮC NINH

8

5

Bạch Ngọc Tư

QUẢNG NINH

8

6

Nguyễn Tuấn Anh

HẢI PHÒNG

8

7

Lê Quang Dần

HẢI PHÒNG

0

8

Phạm Vũ Dũng

HẢI PHÒNG

8

9

Tiến Thành

HẢI DƯƠNG

8

10

Nguyễn Thành Chung

QUẢNG NINH

8

11

Hoàng Minh Hiếu

QUẢNG NINH

1

12

Nguyễn Khắc Đạm

QUẢNG NINH

8

13

Phùng Trọng Tuệ

HẢI DƯƠNG

8

14

Trần Công Minh

NAM ĐỊNH

0

15

Hoàng Thừa

QUẢNG NINH

8

16

Nguyễn Văn Cường

QUẢNG NINH

0

17

Trần Hưng

NAM ĐỊNH

8

18

Nguyễn Long Giang

QUẢNG NINH

8

19

Nguyễn Danh Đức

NAM ĐỊNH

7

20

Bùi Duẫn

QUẢNG NINH

8

21

Nguyễn Đức Thành

QUẢNG NINH

8

22

Nguyễn Phục Anh

THÁI BÌNH

8

23

Nguyen Van Tinh

NAM ĐỊNH

8

24

Nguyễn Huy Kiên ( Trung Kiên )

HẢI PHÒNG

8

25

Phạm Văn Tùng ( Thanh Tùng)

HẢI PHÒNG

8

26

Sằm Văn Long

BẮC NINH

0

27

Nguyễn Hải Huy

QUẢNG NINH

8

28

Vũ Văn Thành

QUẢNG NINH

8

29

Đỗ Trọng Luân

HẢI PHÒNG

8

30

Trương Thanh Bình

BẮC NINH

0

31

Nguyễn Việt Hồng

NAM ĐỊNH

8

32

Chu Thế Vĩnh

NAM ĐỊNH

8

33

Vũ Ngọc Vinh

NAM ĐỊNH

8

34

Nguyễn Văn Thức

THÁI BÌNH

8

35

Vũ Ngọc Thiện

THÁI BÌNH

5

36

Hoàng Xuân Hữu

NINH BÌNH

8