DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Dương Văn Toàn

QUẢNG NINH

8

2

Vương Khánh Cường

HẢI PHÒNG

7

3

Bùi Hữu Duẫn

QUẢNG NINH

8

4

Hoàng Nghĩa Hiếu

HẢI PHÒNG

8

5

Hoàng Hiệp

BẮC NINH

0

6

Dương Phượng Đại

QUẢNG NINH

8

7

Nguyễn Thành Chung

QUẢNG NINH

8

8

Hoàng Chí Thiện

HÀ NAM

7

9

Phạm Quang Thanh

HẢI PHÒNG

8

10

Nguyễn Hữu Thanh

HƯNG YÊN

8

11

Nguyễn Hải Huy

QUẢNG NINH

8

12

Trần Quang Quý( Quý Trần)

BẮC NINH

8

13

Nguyễn Mạnh Linh

NINH BÌNH

8

14

Hoàng Xuân Hữu

NINH BÌNH

8

15

Đồng Tiệp Khắc

NINH BÌNH

8

16

Hoàng Trí Thức

NINH BÌNH

8

17

Phạm Cường

QUẢNG NINH

8

18

Đào Ngọc Hiền

HƯNG YÊN

8

19

Nguyễn Văn Tĩnh

HÀ NAM

8

20

Nguyễn Thanh Hải

NINH BÌNH

8

21

Nguyễn Kim Đài

BẮC NINH

8

22

Vũ Tùng Lâm

BẮC NINH

8

23

Nguyễn Đức Viên

THÁI BÌNH

8

24

Lương Xuân Lâm

NINH BÌNH

8

25

Nguyễn Khắc Đạm

QUẢNG NINH

8

26

Trần Hưng

NAM ĐỊNH

8

27

Lý Việt Dũng

BẮC NINH

8

28

Đinh Hữu Tuyền

NAM ĐỊNH

8

29

Phùng Trọng Tuệ

HẢI DƯƠNG

8

30

Trần Văn Lũy

NINH BÌNH

8

31

Lưu Hồng Hà

BẮC NINH

0

32

Nguyễn Hà Giang

HẢI DƯƠNG

4

33

Đỗ Ngọc Hà

NAM ĐỊNH

8

34

Vũ Văn Hưởng

HẢI PHÒNG

7

35

Vũ Ngọc Vinh

NAM ĐỊNH

8

36

Lê Quốc Duy

HƯNG YÊN

8