DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Đồng Tiệp Khắc

NINH BÌNH

8

38

Việt Linh

HẢI PHÒNG

0

39

Nguyễn Mạnh Hải

HƯNG YÊN

8

40

Phạm Quang Thanh

HẢI PHÒNG

8

41

Nguyễ Văn Tâm

QUẢNG NINH

0

42

Nguyễn Văn Tâm

QUẢNG NINH

8

43

Nguyễn Đăng Hào

NINH BÌNH

8

44

Hà Duy Thanh

THÁI BÌNH

8

45

Bùi Duẫn

QUẢNG NINH

0

46

Kiều Đưc Chung

NAM ĐỊNH

0

47

Kiều Thương Huyền

NAM ĐỊNH

8

48

Nguyen Viet Rung

HẢI PHÒNG

8

49

Nguyễn Ngọc Huấn

QUẢNG NINH

8

50

Vũ Đức Phương

NINH BÌNH

8

51

Kiều Đức Chung

NAM ĐỊNH

8

52

Nguyễn Minh Khánh

HẢI PHÒNG

7

53

Đinh Cường Quang

NAM ĐỊNH

0

54

Đinh Văn Quản

NAM ĐỊNH

8

55

Nguyễn Xuân Trường

NINH BÌNH

8

56

Đinh Hữu Tuyền

NAM ĐỊNH

8

57

Lưu Trường Thịnh

NAM ĐỊNH

8

58

Nguyễn Đình Tuân

THÁI BÌNH

8

59

Nguyễn Mạnh Linh

NINH BÌNH

8

60

Trần Quang Quý (quý Trần)

BẮC NINH

8

61

Vubichcuong

QUẢNG NINH

8

62

Ngọc Tám

BẮC NINH

8

63

Nguyễn Đức Tùy

QUẢNG NINH

8

64

Vũ Văn Lâm ( Vũ Lâm )

HẢI PHÒNG

8

65

Lê Trịnh Kiểm

NAM ĐỊNH

0

66

Lê Trịnh Kiểm

NAM ĐỊNH

8

67

Vũ Văn Khoa (anh Khoa)

NAM ĐỊNH

8

68

Bùi Thị Bích Phương

QUẢNG NINH

8

69

Nguyễn Trọng Hiếu ( Minh Đức)

BẮC NINH

8

70

Nguyễn Hữu Thanh

HƯNG YÊN

8

71

Phạm Tuấn Phương

NINH BÌNH

0

72

Phạm Tuấn Phương

NINH BÌNH

8