DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Vũ Long

NAM ĐỊNH

8

74

Phạm Ngọc Long

QUẢNG NINH

8

75

Nguyen Dinh Thu

BẮC NINH

0

76

Nguyễn Hùng Sơn

HẢI PHÒNG

4

77

Nguyễn Ngọc Nam

HẢI PHÒNG

0

78

Ngô Vi Quang

HƯNG YÊN

8

79

Trần Văn Lũy

NINH BÌNH

8

80

Nguyễn Thanh Tuấn

HẢI DƯƠNG

6

81

Đỗ Ngọc Hà

NAM ĐỊNH

8

82

Vũ Tự Cuông

NINH BÌNH

8

83

Đặng Thanh Kiều

NINH BÌNH

7

84

Nguyễn Sơn Hà

NAM ĐỊNH

8

85

Vũ Ngọc Thăng

NAM ĐỊNH

8

86

Trần Khắc Đạt

HẢI PHÒNG

8

87

Luu Thanh Dat

HẢI PHÒNG

8

88

Nguyễn Thanh Sơn

HẢI PHÒNG

8

89

Vũ Đức Trình

NINH BÌNH

8

90

Nguyễn Thiện Tín

HẢI DƯƠNG

8

91

Ngô Quang Yên

THÁI BÌNH

8

92

Đào Ngọc Hiền

HƯNG YÊN

7

93

Trương Công Hiệp

NAM ĐỊNH

3

94

Nguyễn Đức Thắng

HÀ NAM

7

95

Nguyễn Phong Vũ

BẮC NINH

0

96

Vũ Thành Chung

HẢI PHÒNG

0

97

Vũ Nhang

HẢI PHÒNG

8

98

Nguyễn Kim Anh ( Hoàng Anh )

BẮC NINH

8

99

Phan Anh Phong

HÀ NAM

8

100

Phạm Văn Thành

HƯNG YÊN

8

101

Nguyễn Mạnh Hiển

HẢI DƯƠNG

5

102

Pham Thi Duyen

NINH BÌNH

6

103

Ninh Đức Hậu

NINH BÌNH

8

104

Vũ Thị Minh Châu

NAM ĐỊNH

8

105

Nguyenvantuyen

NINH BÌNH

8

106

Bùi Thanh Liêm

NINH BÌNH

8

107

Hoàng Chí Thiện

HÀ NAM

8

108

Nguyễn Duy Đông

THÁI BÌNH

8