DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Bùi Văn Cát

HẢI DƯƠNG

8

110

Đỗ Thanh Mai

HẢI DƯƠNG

8

111

Tô Mạnh

THÁI BÌNH

8

112

Cấn Đình Loan

QUẢNG NINH

8

113

Nguyễn Việt Dũng

THÁI BÌNH

8

114

Đỗ Thanh Phúc

THÁI BÌNH

8

115

Nguyễn Trọng Bình

BẮC NINH

5

116

Nguyễn Doãn Nghiêu

THÁI BÌNH

2

117

Nguyễn Trọng Bằng

THÁI BÌNH

8

118

Quách Gia Huân

THÁI BÌNH

6

119

Nghiêm Hải Sơn

QUẢNG NINH

8

120

Văn Cả Quyết

HẢI DƯƠNG

8

121

Nguyễn Văn Toàn

HẢI DƯƠNG

8

122

Trần Vũ Dũng

HÀ NAM

8

123

Đoàn Phi Hải

THÁI BÌNH

8

124

Lê Quang Viện

THÁI BÌNH

8

125

Vu Thanh Chung

HẢI PHÒNG

8

126

Duong Van Binh

HƯNG YÊN

8

127

Lê Hữu Dụng

THÁI BÌNH

8

128

Tran Ngoc Van

HẢI PHÒNG

0

129

Tran Ngoc Van

HẢI PHÒNG

8

130

Đinh Thị Thu Mai

HẢI DƯƠNG

7

131

Sơn Thủy

BẮC NINH

5

132

Nguyễn Hải Đăng

BẮC NINH

8

133

Phạm Văn Thu

NINH BÌNH

8

134

Đào Anh Tuấn

THÁI BÌNH

8

135

Nguyễn Đức Viên

THÁI BÌNH

8

136

Vũ Thế Minh

NINH BÌNH

5

137

Trần Thanh Bình

HƯNG YÊN

6

138

Vũ Văn Thông

HẢI DƯƠNG

0

139

Trường Thông

HẢI DƯƠNG

8

140

Vũ Tuấn Khanh

NAM ĐỊNH

8

141

Bùi Tân Việt

QUẢNG NINH

8

142

Vũ Văn Tuấn

HẢI DƯƠNG

7

143

Nguyễn Trung Kiên

BẮC NINH

3

144

Nguyễn Thế Hiển

THÁI BÌNH

0