DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Phạm Cường

QUẢNG NINH

8

146

Nguyễn Xuân Hiếu

NINH BÌNH

8

147

Nguyễn Hồng Phong

HẢI PHÒNG

8

148

Nguyễn Trung Dũng

QUẢNG NINH

3

149

Phạm Văn Điệp

HÀ NAM

8

150

Vũ Mạnh Khang

NAM ĐỊNH

8

151

Lương Xuân Lâm

NINH BÌNH

8

152

Vũ Tùng Lâm

BẮC NINH

8

153

Phạm Văn Minh

HẢI PHÒNG

7

154

Việt Linh

HẢI PHÒNG

2

155

Hoàng Trí Thức

NINH BÌNH

8

156

Lưu Lan Phương

BẮC NINH

8

157

Phan Đình Lợi

HẢI PHÒNG

5

158

Phạm Ngọc Anh

QUẢNG NINH

8

159

Nguyễn Phụng Chí (phùng Chí)

BẮC NINH

8

160

Nguyễn Ngọc Kiểm

QUẢNG NINH

0

161

Mai Quốc Cách

NAM ĐỊNH

8

162

Đỗ Văn Chính

BẮC NINH

3

163

Đoàn Văn Hùng

NAM ĐỊNH

1

164

Nguyễn Đức Huấn

NAM ĐỊNH

8

165

Nguyễn Thế Hai

NAM ĐỊNH

8

166

Nguyễn Văn Lâm

HẢI DƯƠNG

8

167

Hà Thế Long

QUẢNG NINH

0

168

Hà Thế Long

QUẢNG NINH

8

169

Le Xuan Kham

BẮC NINH

8

170

Quách Ngọc Dũng

HƯNG YÊN

8

171

Trịnh Ngân Liên

HÀ NAM

8

172

Lương Thế Tuân

HÀ NAM

8

173

Phạm Đức Biên

HẢI PHÒNG

8

174

La Tiến Trưởng

QUẢNG NINH

4

175

Lương Cao Dũng

HẢI PHÒNG

6

176

Pham Mạnh Hùng

QUẢNG NINH

5

177

Nguyễn Quang Huy

NAM ĐỊNH

0

178

Hoàng Hạnh Nguyên

HẢI PHÒNG

0

179

Hoàng Hạnh Nguyên

HẢI PHÒNG

4

180

Trần Phan(trần Thanh Phan)

BẮC NINH

0