DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Thanh Hội

HÀ NAM

5

182

Buì Trường Chung

NINH BÌNH

8

183

Nguyễn Thu Hường

HƯNG YÊN

8

184

Vũ Thị Sự

QUẢNG NINH

8

185

Lã Quý Tráng

NAM ĐỊNH

8

186

Bùi Thị Bích Thủy

QUẢNG NINH

8

187

Nguyễn Đức Nghĩa

HẢI PHÒNG

8

188

Phùng Đức Hiệp

BẮC NINH

8

189

Phạm Thị Tuyết Non

BẮC NINH

8

190

Trịnh Quang An

BẮC NINH

6

191

Chí Đông

BẮC NINH

6

192

Ngô Sĩ Bích

BẮC NINH

8

193

Mai Vuong

BẮC NINH

8

194

Nguyễn Thạc Hải

BẮC NINH

8

195

Lê Thanh Huyền

BẮC NINH

5

196

Xuân Doãn

BẮC NINH

6

197

Nguyễn Đại Thắng

HẢI PHÒNG

8

198

Lê Xuân Ánh

BẮC NINH

8

199

Nguyễn Hải Phương

BẮC NINH

8

200

Đỗ Văn Tiệp

NAM ĐỊNH

8

201

Phùng Đức Kiệt

BẮC NINH

8

202

Trương Thế Dùng

HẢI DƯƠNG

8

203

Phan Bá Cường

BẮC NINH

0

204

Nguyễn Quang Huy

NINH BÌNH

8

205

Nguyễn Phúc Nguyen

HẢI PHÒNG

8

206

Đinh Quang Luổng

HÀ NAM

5

207

Phạm Thanh Bình

NAM ĐỊNH

3

208

Cuongthinh

BẮC NINH

8

209

Phạm Đức Nghĩ

HƯNG YÊN

8

210

Lâm Văn Quế

HƯNG YÊN

8

211

Trần Văn Tuấn

HẢI DƯƠNG

8

212

Hà Quang Thọ

THÁI BÌNH

8

213

Trần Phan ( Trần Thanh Phan )

BẮC NINH

8

214

Đinh Kim Anh

HÀ NAM

8

215

Nguyễn Ngọc Quang

NAM ĐỊNH

8

216

Phúc Bằng

BẮC NINH

4