DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Văn Quang

HƯNG YÊN

8

218

Nguyễn Hoàng Tùng

NINH BÌNH

8

219

Lương Văn Phương

NAM ĐỊNH

8

220

Nguyễn Thị Huế

HƯNG YÊN

8

221

Thanh Bằng

HƯNG YÊN

8

222

Cao Trần Huy

HẢI PHÒNG

0

223

Nguyễn Văn Thịnh

HẢI PHÒNG

8

224

Trần Ánh Dương

HÀ NAM

8

225

Anh Duong

HÀ NAM

7

226

Trần Phong Thái

HÀ NAM

8

227

Phong Thai

HÀ NAM

7

228

Chu Huy Phương

HƯNG YÊN

8

229

Bùi Minh Hải

HƯNG YÊN

8

230

Trần Duy Cát

NAM ĐỊNH

6

231

Nguyễn Chánh

HÀ NAM

8

232

Dương Văn Tăng

HƯNG YÊN

8

233

Nguyễn Đức Lân

HƯNG YÊN

8

234

Ngô Minh Nhật

HẢI PHÒNG

8

235

Trần Viết Tú

NAM ĐỊNH

8

236

Nguyễn Thành Nam

NAM ĐỊNH

5

237

Vũ Tiến Dũng

QUẢNG NINH

8

238

Trần Ngọc Minh

NINH BÌNH

7

239

Vũ Hoàng Hiệp{vũ Văn Hiệp}

HẢI DƯƠNG

8

240

Phùng Bổng

HẢI PHÒNG

2

241

Trần Chiến

HÀ NAM

0

242

Nguyễn Quang ( Nguyễn Ngọc Quang )

THÁI BÌNH

8

243

Nguyễn Kim Hệ

BẮC NINH

8

244

Nguyễn Văn Điệp

BẮC NINH

8

245

Trần Hữu Tú

HÀ NAM

7

246

Lương Văn Trang

HÀ NAM

8

247

Nguyễn Duy Thoan

THÁI BÌNH

7

248

Trần Đức Duy

HÀ NAM

8

249

Trần Hữu Chiến

HÀ NAM

7

250

Vũ Phương Uyên

BẮC NINH

2

251

Hoàng Văn Trường ( Xuân Trường)

HẢI PHÒNG

3

252

Lâm Vịnh (lê Quang Vịnh)

NINH BÌNH

8