DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Nguyễn Minh Đức

BẮC NINH

0

254

Quang An

BẮC NINH

1

255

Ninh Mạnh Thắng

NINH BÌNH

7

256

Mai Xuân Ngà

HẢI PHÒNG

8

257

Nguyễn Thế Đính

HẢI PHÒNG

8

258

Nguyễn Cường

HẢI DƯƠNG

8

259

Hoàng Hiệp

QUẢNG NINH

4

260

Nguyễn Thế Dũng

HƯNG YÊN

8

261

Phạm Lệ Thanh

NINH BÌNH

0

262

Trần Quang Thông

HẢI DƯƠNG

8

263

Văn Cường

HẢI DƯƠNG

8

264

Nguyen Minh Quy

BẮC NINH

8

265

Lưu Quang Phổ

HẢI PHÒNG

8

266

Trần Quốc Tuấn

BẮC NINH

6

267

Lê Hồng Xiêm

BẮC NINH

7

268

Vũ Quang Bình

BẮC NINH

6

269

Thành Tâm

THÁI BÌNH

5

270

Duong Duy Khang

NINH BÌNH

8

271

Trịnh Lập

THÁI BÌNH

8

272

Nguyễn Kim Đài

BẮC NINH

0

273

Nguyễn Kim Đài

BẮC NINH

8

274

Vũ Tiến Công

HẢI PHÒNG

6

275

Đinh Chình Quân

HẢI PHÒNG

8

276

Nguyễn Thị Hảo

BẮC NINH

8

277

Lê Hoàng Thao

HƯNG YÊN

8

278

Bùi Thị Nhài

NINH BÌNH

8

279

Phạm Thanh Hải

NINH BÌNH

8

280

Đoàn Văn Chiến (minh Chiến)

NINH BÌNH

8

281

Vân Nam

HÀ NAM

5

282

Bùi Tuấn Hải

NINH BÌNH

8

283

Thành Minh

THÁI BÌNH

3

284

Nguyễn Ngọc Thụ

THÁI BÌNH

8

285

Nguyễn Thành Chung

HẢI DƯƠNG

4

286

Phạm Hữu Thông

NAM ĐỊNH

8

287

Đoàn Hữu Phúc

HẢI PHÒNG

3

288

Bùi Duy Tư

NINH BÌNH

8