DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Trần Hạnh Phúc

HÀ NAM

6

290

Phương Phương

HƯNG YÊN

4

291

Nguyễn Đức Lâm

HÀ NAM

4

292

Bùi Duy Hùng

HẢI PHÒNG

3

293

Phạm Lệ Thanh

NINH BÌNH

8

294

Trương Hòa

BẮC NINH

2

295

Ngô Huy Hòa

NAM ĐỊNH

8

296

Mai Phạm Quỳnh Giao

BẮC NINH

0

297

Nguyễn Văn Tiếp

HẢI PHÒNG

8

298

Lê Văn Hào

HƯNG YÊN

8

299

Mai Phuong

BẮC NINH

8

300

Đặng Văn Hưng

NAM ĐỊNH

8

301

Bùi Hữu Tuấn

HÀ NAM

6

302

Phạm Trung Đức

HẢI PHÒNG

8

303

Đinh Ngọc Hưng

QUẢNG NINH

5

304

Lê Thanh Tĩnh

HẢI PHÒNG

5

305

Đỗ Thị Hồng

HÀ NAM

8

306

Hoàng Sỹ Quyền

HẢI PHÒNG

2

307

Vinh Quang

HƯNG YÊN

7

308

Trần Thanh Cường

BẮC NINH

2

309

Tăng Bá Hanh

HẢI DƯƠNG

3

310

Nguyễn Văn Tiệp

HƯNG YÊN

7

311

Đỗ Phương

QUẢNG NINH

8

312

Nguyễn Khắc Hào

HƯNG YÊN

8

313

Đỗ Khánh

QUẢNG NINH

8

314

Doan Trung

NAM ĐỊNH

8

315

Phuong Dung

BẮC NINH

8

316

Nguyễn Mạnh Cường

HẢI PHÒNG

4

317

Vũ Anh Tuấn

HƯNG YÊN

8

318

Đàm Long Xây

HẢI DƯƠNG

8

319

Bui Duc Dong

HẢI PHÒNG

2