THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

21/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2106 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 312 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

» HỖ TRỢ & GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Giải đáp và hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh  - 0263.3700292

fb: http://facebook.com/maivinhdalat

Thông báo khẩn: Tạm dừng việc gửi ảnh giấy được chọn triển lãm

Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng tạm dừng việc gửi ảnh giấy đến cho BTC cho đến khi có thông báo mới.