THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

21/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2106 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 312 tác giả

Địa phương: 9 tỉnh/thành

» KẾT QUẢ TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

BTC trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và chấm giải thưởng. BTC sẽ gửi email đến từng tác giả vào lúc 20h00 đến 22h00 ngày 3/8/2020.

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Nguyễn Văn Điệp

Bắc Ninh

2

Phùng Đức Kiệt

Bắc Ninh

3

Nguyễn Hải Đăng

Bắc Ninh

4

Nguyễn Kim Đài

Bắc Ninh

5

Le Xuan Kham

Bắc Ninh

6

Nguyễn Minh Quý

Bắc Ninh

7

Nguyễn Thế Ngọc Minh

Bắc Ninh

8

Ngọc Tám

Bắc Ninh

9

Nguyễn Trọng Bình

Bắc Ninh

10

Vũ Thị Nhã

Bắc Ninh

11

Nguyễn Hải Phương

Bắc Ninh

12

Trần Quang Quý

Bắc Ninh

13

Sơn Thủy

Bắc Ninh

14

Trần Quốc Tuấn

Bắc Ninh

15

Lý Việt Dũng

Bắc Ninh

16

Hà Xuân Đức

Hà Nam

17

Phan Anh Phong

Hà Nam

18

Phạm Văn Điệp

Hà Nam

19

Trịnh Ngân Liên

Hà Nam

20

Trần Phong Thái

Hà Nam

21

Nguyễn Mạnh Hiển

Hải Dương

22

Vũ Văn Hiệp

Hải Dương

23

Nguyễn Thiện Tín

Hải Dương

24

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

25

Mai Xuân Đạt

Hải Dương

26

Trần Văn Tuấn

Hải Dương

27

Phạm Đức Biên

Hải Phòng

28

Đinh Chính Quân

Hải Phòng

29

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

30

Phạm Văn Thanh

Hải Phòng

31

Phạm Tuấn Hải

Hải Phòng

32

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

33

Nguyễn Anh Thao

Hải Phòng

34

Nguyen Viet Rung

Hải Phòng

35

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

36

Quách Ngọc Dũng

Hưng Yên

37

Bùi Hải Yên

Hưng Yên

38

Lê Văn Hào

Hưng Yên

39

Nguyễn Khắc Hào

Hưng Yên

40

Lê Hoàng Thao

Hưng Yên

41

Trần Thanh Bình

Hưng Yên

42

Ngô Thị Thùy Linh

Hưng Yên

43

Dương Văn Tăng

Hưng Yên

44

Ngô Vi Quang

Hưng Yên

45

Nguyen Huu Thanh

Hưng Yên

46

Nguyễn Thị Huế

Hưng Yên

47

Trần Phương Thu

Hưng Yên

48

Nguyễn Đức Lân

Hưng Yên

49

Đào Ngọc Hiền

Hưng Yên

50

Lê Thị Tuyến

Hưng Yên

51

Vũ Anh Tuấn

Hưng Yên

52

Vũ Quỳnh Mai

Hưng Yên

53

Vũ Thị Minh Châu

Nam Định

54

Đinh Trung Thành

Nam Định

55

Ngô Huy Hoà

Nam Định

56

Vũ Văn Khoa

Nam Định

57

Chu Thế Vĩnh

Nam Định

58

Đinh Văn Quản

Nam Định

59

Nguyễn Ngọc Quang

Nam Định

60

Nguyễn Văn Hai

Nam Định

61

Mai Quốc Cách

Nam Định

62

Trần Hưng

Nam Định

63

Nguyễn Mạnh Linh

Ninh Bình

64

Bùi Duy Tư

Ninh Bình

65

Bùi Trường Chung

Ninh Bình

66

Bùi Tuấn Hải

Ninh Bình

67

Duong Duy Khang

Ninh Bình

68

Ninh Mạnh Thắng

Ninh Bình

69

Vũ Thế Minh

Ninh Bình

70

Phạm Tuấn Phương

Ninh Bình

71

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

72

Vũ Đức Trình

Ninh Bình

73

Vũ Tự Cuông

Ninh Bình

74

Vũ Thị Bích Cương

Quảng Ninh

75

Bùi Bích Thủy

Quảng Ninh

76

Đỗ Khánh

Quảng Ninh

77

Đỗ Phương

Quảng Ninh

78

Nguyễn Thị Mai

Quảng Ninh

79

Trương Mạnh Hùng

Quảng Ninh

80

Nguyễn Đức Tùy

Quảng Ninh

81

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

82

Nguyễn Thành Chung

Quảng Ninh

83

Phạm Cường

Quảng Ninh

84

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

85

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

86

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

87

Vũ Tiến Dũng

Quảng Ninh

88

Nguyễn Hải Huy

Quảng Ninh

89

Đào Anh Tuấn

Thái Bình

90

Nguyễn Duy Thoan

Thái Bình

91

Nguyễn Trọng Bằng

Thái Bình

92

Nguyễn Phục Anh

Thái Bình

93

Nguyễn Văn Thức

Thái Bình

94

Tô Quang Mạnh

Thái Bình

 

 

Thông báo khẩn: Tạm dừng việc gửi ảnh giấy được chọn triển lãm

Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng tạm dừng việc gửi ảnh giấy đến cho BTC cho đến khi có thông báo mới.